De dijken in de Ooijpolder zijn niet alleen de mooiste en de fleurigste van Nederland; de bloemen- en kruidenpracht maakt de dijken ook nog eens extra veilig en sterk.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit en van Cyril Liebrand van EurECO, het Nijmeegse onderzoek- en ecologische adviesbureau dat in opdracht van het Waterschap Rivierenland de dijken heeft onderzocht. De hoge natuurwaarde van de dijken bestaat niet alleen uit een hoge floristische waarde, uit een bloemenpracht, maar ook uit een rijk insectenleven.
Per 25 vierkante meter komen tot 62 plantensoorten voor, waarvan er een aantal op de Rode Lijst van bedreigde plantensoorten staan. De Ploegdriever beheert de meeste dijkvakken in de Ooijpolder.

Lees voor meer informatie het artikel van Cyril Liebrand>>> (bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)