Ecologische verbindingszone Ubbergen – Groenlanden
Tussen het Bronnenbos in Ubbergen en de kleiputten van natuurgebied de Groenlanden heeft Stichting Via Natura stroken grond aangekocht. Hier zijn moerasoevers, greppels en poelen aangelegd. De Ploegdriever heeft de aanplant verzorgd en rasters, poorten en overstapjes geplaatst. De natuurstroken vormen een kralenketting van natuurterreintjes, waar zoogdieren, amfibieën, vogels en insecten zich thuis voelen. Dassen en zilverreigers zijn inmiddels vaste bezoekers van deze ecologische verbindingszone.


EVZ Ubbergen-Groenlanden noordelijk deel

Landschapsplan Erlecom
Voor een particulier in Erlecom werd een landschapsplan gemaakt en subsidie aangevraagd in het kader van de regeling Groenblauwe Diensten Ubbergen. In de wintermaanden van 2013 werden scheerheggen, schapenrasters en houten poorten aangelegd en werd achterstallig onderhoud gepleegd aan oude knotwilgen


Landschapsplan Erlecom

Landschapsplan Persingen
De komst van een paartje ooievaars is de bekroning op de landschapsinrichting op het melkveebedrijf van Geert Kroes in Persingen. De Ploegdriever voerde het omvangrijke landschapsplan uit. Er werden heggen, struweelhagen, fruit- en knotbomen, een moerasoever en een grote poel aangelegd. Er lopen twee boerenlandroutes over het bedrijf en ten slotte werd een ooievaarsnest opgericht.
(locatie: boerderij ten noordoosten van het kerkje van Persingen)
Foto: de poort van persingen


De Bruukse Baerg (foto: kerkbank de horst)

Retentiebekken Bouwkamp
Tussen het bedrijventerrein de Bouwkamp en de Ooijse Graaf, bij het dorp Ooij, lag een saaie opvangbak voor regenwater. In opdracht van de gemeente Ubbergen heeft de Ploegdriever voor dit terrein een natuurplan gemaakt. In het voorjaar van 2013 is de nieuwe inrichting gerealiseerd. Er liggen nu drie poelen en er werden bomen en struiken aangeplant die het bedrijventerrein aan het zicht gaan onttrekken. Via overstapjes kunnen wandelaars het gebied betreden. Bij de middelste poel, waar twee maanden na de aanleg rugstreeppadden reeds hun eisnoeren hadden afgezet, staat een robuust bankje.


Retentiebekken Bouwkamp

Bruukse Baerg
De oude vuilstort ‘De Dukenburg’ ligt aan de rand van het natuurreservaat de Bruuk. De stort werd afgedekt met leem en de flanken van de heuvel werden met bomen en struiken beplant. De Ploegdriever heeft in opdracht van de gemeente Groesbeek een degelijk schapenraster om de heuvel geplaatst en schapen en pony’s houden het gras nu kort. In de beplanting werden zichtlijnen gekapt en boven op de heuvel werden vier monumentale banken geplaatst met houtsculpturen van de kerktorens van Breedeweg, Groesbeek en de Horst en van een Bruukse orchidee. De Bruukse Baerg is toegankelijk voor wandelaars en opgenomen in het wandelnetwerk van Groesbeek.

Rugstreeppadden in nieuwe poelen Bouwkamp
In de nieuwe poelen die de Ploegdriever heeft aangelegd in het natuurterrein aan het Schoolpad in Ooij, langs het bedrijventerrein de Bouwkamp, zwemmen nu al duizenden larven van de rugstreeppad. Dit amfibie is herkenbaar aan zijn gele rugstreep. Het natuurterrein is onderdeel van de ecologische verbindingszone langs de Ooijse Graaf. Ter hoogte van het bedrijventerrein Reomie heeft de Ploegdriever in opdracht van de gemeente Ubbergen een tweede natuurterrein ingericht met poelen. Op 14 mei start om 19.00 uur op het Schoolpad te Ooij een excursie langs beide natuurterreinen onder leiding van Arno van der Kruis.


Rugstreeppadden in De Bouwkamp weergeven op een grotere kaart

Natuurvriendelijk dijkbeheer


Natuurvriendelijk dijkbeheer weergeven op een grotere kaart

Kerkdijk
Maaisel van soortenrijke bloemrijke dijk uitgelegd en natuurgericht beheerd.


Kerkdijk weergeven op een grotere kaart

Project Voedsel voor Natuur (eerste resultaten)

In 2007 is het project “Voedsel voor Natuur” van start gegaan met als doel het bevorderen van een natuurnetwerk tussen de Ooijse Graaf en het Wylerbergmeer.
Een tussentijdse balans wordt opgemaakt door zowel natuurbeheerder als agrariër.

  • Lees hier de publicatie van Ronald Jansen over de eerste resultaten van het project Voedsel voor Natuur >>> Voedsel voor Natuur

(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)


Voedsel voor natuur weergeven op een grotere kaart

Bloemrijk wandelparadijs langs de Leigraaf
Met de plaatsing van onze karakteristieke overstapjes is de Leigraaf in Groesbeek nu prima toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Er zijn toegangen aan de Ketelstraat bij de Vortse Brug, aan de Lage Horst bij de Bruuk en bij de Horst ter hoogte van de manege. De Ploegdriever beheert, in opdracht van Waterschap Rivierenland, de oeverzones met pony’s. Het is nu een bonte bloemenzee en er groeien bijzondere plantensoorten zoals de Gevlekte orchis.


Bloemrijk wandelparadijs weergeven op een grotere kaart

Agrarisch landschap De Ooijpolder
is een heerlijk gebied om te wandelen en te fietsen. Je kunt er genieten van de uitgestrekte natuur in de uiterwaarden en het rijke landschap binnendijks.

Elk plekje heeft zijn verhaal en elk perceel zijn naam. Op onze veldnamenkaart worden van 100 plekjes in het ‘Circul van de Ooij’ de oude veldnamen benoemd en verklaard.

Wij hebben bij de verklaring van de namen dankbaar gebruik gemaakt van het rapport “De Ooij en zijn naamgeving”, doctoraalstudie van A.J.A.M. ten Asbroek en E.B.J.Wilms (Nijmegen, juni 1969).

De namen vindt u in het veld terug op de fraaie gele naambordjes die bij de percelen zijn geplaatst.