Waldboeren

Waldboeren in de Meerwijk

kringlooplandbouw in Berg en Dal

 

28 april 2020: Akkerkruiden zaaien

Op elk van de drie percelen van het Waldboerenproject zijn twee akkerstroken geploegd. De ene strook is ingezaaid met Rode emmertarwe, een oude graansoort. De andere strook wordt ingezaaid met Boekweit. Om de biodiversiteit van de graanstroken te verhogen zaaien leden de werkgroep Waldboeren een mengsel van wilde akkerkruiden op de met emmertarwe ingezaaide stroken. Het mengsel bevat zaden van onder andere Grote klaproos, Bleke klaproos, Korenbloem, Gele ganzenbloem, Dreps, Ruige klaproos, Akker vergeet-mij-nietje, Valse kamille, Kromhals en Reukloze kamille.

 

18 april 2020: Inventarisatie van insecten

Een aantal liefhebbers kijkt regelmatig naar insecten op en rond het waldboerenproject. Clemens Heijmen telt al jaren op een vaste route de dagvlinders voor het meetnet van de Vlinderstichting. Rico Otten uit Berg en Dal gaat vaak met zijn camera het veld in en hij maakt prachtige foto’s van insecten en plaatst die op waarneming.nl. Dit jaar worden ook speciaal de wilde bijen en zweefvliegen geïnventariseerd door studenten uit Wageningen. De foto’s zijn van Rico Otten.

 

2 april 2020: Japanse Duizendknoop

We hebben een begin gemaakt met het verwijderen van de Japanse Duizendknoop. In het bosje staat een paar honderd vierkante meter van deze exoot, die dichte wortelmatten vormt en alle andere planten wegdrukt. We proberen zo veel mogelijk wortelstokken te verwijderen. Daarna trekken we regelmatig de nieuwe scheuten uit, tot de achtergebleven wortels zijn uitgeput.

 

7 maart 2020: opening Waldboeren

Onder een stralend zonnetje en onder grote belangstelling hebben wethouder Harriët Tiemens (gem. Nijmegen) en Annelies Visser (gem. Berg en Dal) de eerste walnotenboom geplant. Na koffie en walnotentaart werd door Arno van der Kruis en Bart Willers, tijdens een korte wandeling, toelichting op het project gegeven. Daarna gingen de leden van de werkgroep Waldboeren aan de slag en plantten de 16 overgebleven walnotenbomen op de uitgezette plantlocaties. De ochtend werd afgesloten met een lunch in het veld.

Marije Mertens, van de site www.eetbaarnijmegen.nl, schreef een artikel over de opening. Zie: Opening Waldboeren 7-3-2020.

 

5 maart 2020: finale van de ‘Samen voor Biodiversiteitsprijs’

Met ons plan voor de Waldboeren bereikten we, met negen andere projecten, de finale van de ‘Samen voor Biodiversiteitsprijs’ van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Uit 98 deelnemers werden uiteindelijk twee prijswinnaars gekozen; een project voor weidevogels en een project voor bloeiende bermen. Wij zijn blij met die finaleplaats en de waardering voor onze aanpak.

Voor de uitreiking van de prijs, zie: it-heidenskip-en-bloeiende-bermen-winnen-de-samen-voor-biodiversiteitsprijs

 

5 februari 2020: start inrichting

We hebben een begin gemaakt met de uitvoering van ons voorbeeldproject voor natuurlijke kringlooplandbouw. In het bosje, grenzend aan het zuidelijke perceel, halen we de Japanse Duizendknoop weg.

Lees alles over het project in het uitvoeringsplan Waldboeren in de Meerwijk: Waldboeren In De Meerwijk (pdf).

Op zaterdag 7 maart vindt de officiële opening plaats om 10.30 uur. De wethouders Harriët Tiemens (gem. Nijmegen) en Annelies Visser (gem. Berg en Dal) planten dan de eerste walnotenbomen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *