Landschapsbedrijf

De vereniging voert projecten landschapsbeheer uit voor opdrachtgevers. Bijvoorbeeld hooilandbeheer op bloemrijke dijken voor het Waterschap, of aanleg van erfbeplantingen voor particulieren of boeren.
Leden voeren het werk uit met eigen middelen en in opdracht van de vereniging. Onze leden maaien, snoeien, graven, planten en geven advies over inrichting en beheer. Met een dergelijke organisatie van ons ‘verenigingsbedrijf’ houden we de verantwoordelijkheid voor een goed landschapsbeheer in de streek en komen de onderhoudsgelden ten goede aan de lokale economie.

Organisatie

De bedrijfsmatige activiteiten van de vereniging worden gecoördineerd vanuit een kantoor in Ubbergen. De kantoorruimte wordt gedeeld met de Stichting Via Natura. Deze Stichting beheert het regionale landschapsfonds. De Ploegdriever heeft zelf geen bedrijfsmiddelen, gebouwen of machines. Wij maken gebruik van middelen en diensten die onze leden kunnen bieden.

De uitvoering van het werk wordt gecoördineerd door Bart Willers (per 1 juli 2015 stokje overgenomen van Arno van der Kruis) en Geert Kroes. Bart is bioloog, ecoloog/schaapherder bij Landschapsbeheer De Wassum en al vele jaren actief betrokken bij natuur- en landschapsbeheer in de regio Nijmegen. Geert is melkveehouder in Persingen.

Projectkantoor Ploegdriever:
Kasteelselaan 60 6574 AJ Ubbergen

Algemeen coördinator: Bart Willers
tel. 06-13021003
Email: info@ploegdriever.nl

Coördinator uitvoering: Geert Kroes
tel. 06-51984621
Email: geertkroes@live.nl

Opdrachtgevers

We werken voor veel verschillende opdrachtgevers; overheden, terreinbeherende instanties en particulieren. De opdrachtgevers zijn tevreden over ons werk en het werkaanbod groeit.

 • Gemeente Ubbergen
 • Gemeente Groesbeek
 • Waterschap Rivierenland
 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • Stichting Ark
 • Natuurlijk Platteland Oost
 • Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek
 • Stichting Vianatura
 • Dienst Landelijk Gebied
 • Diverse particuliere grondeigenaren