In dit archief worden alle projecten opgenomen die vanaf januari 2007 zijn afgesloten.
Van elk project wordt een korte beschrijving opgenomen. Als het zover is kunt u deze hier lezen.

Rugstreeppadden in nieuwe poelen Bouwkamp

In de nieuwe poelen die de Ploegdriever heeft aangelegd in het natuurterrein aan het Schoolpad in Ooij, langs het bedrijventerrein de Bouwkamp, zwemmen nu al duizenden larven van de rugstreeppad.

Wandelen tussen de schapen

De Leigraaf in Groesbeek stroomt sinds enkele jaren door een prachtige brede natuurlijke bedding. Het aardige is dat je van de Ketelstraat tot aan de Lage Horst over die bloemrijke natuuroever kunt wandelen.

Nieuwe ecologische verbindingszone

Op vrijdag 27 september openden burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen en wethouder Jan van der Meer van Nijmegen de nieuwe natuurverbinding van Ubbergen naar de Groenlanden.

Historische poorten

Hij kijkt met een timmermansoog over de rand. Is het recht ? Een glimlach duikt op in de grijze baard. De houtklem kan er af. Nog één schroef en niet Kees, maar Ben is klaar. Ben Braster.

Dijken Ooijpolder de mooiste en fleurigste van Nederland

De dijken in de Ooijpolder zijn niet alleen de mooiste en de fleurigste van Nederland; de bloemen- en kruidenpracht maakt de dijken ook nog eens extra veilig en sterk.

Landschapscommunity breed gedragen

Initiatief van de Ploegdriever krijgt veel steun: “de handschoen is opgepakt”. Het plan van de Ploegdriever om het landschap van Groesbeek, de Ooijpolder en de Duffelt op de kaart te zetten krijgt vorm.

Bloemrijk wandelparadijs langs de Leigraaf

Met de plaatsing van onze karakteristieke overstapjes is de Leigraaf in Groesbeek nu prima toegankelijk gemaakt voor wandelaars

Een agrarisch natuurlandschap komt in bloei

Als je heel goed kijkt, kun je het al een beetje zien. Het landschap in de Ooijpolder is aan het veranderen. In de Ooijpolder is de verandering al ingezaaid. Nu is Groesbeek aan de beurt. De Ploegdriever klopt aan de deur.

Jaarvergadering 2012

Op 16 april is de jaarvergadering van De Ploegdriever in zaal Vink in Ooij. Een bijzondere bijeenkomst met nog de glans van het succes van het 10-jarig bestaan.

In memoriam Koos Janssen

Op zaterdag 8 oktober overleed onverwacht Koos Janssen. Hij was vanaf de oprichting van De Ploegdriever zowel bestuurslid als uitvoerend lid.

Publiekswandeling Flora- en Faunawerkgroep

Na het zeer geslaagde symposium van De Ploegdriever op 10 september jongstleden is het goed om weer eens stil te staan bij waar het uiteindelijk om gaat: natuur en landschap op z'n minst behouden zoals 't nu is en waar mogelijk het landschap verfraaien en de natuur- en belevingswaarde verhogen.

Symposium Landschapscommunity 10 september

Doe mee aan het symposium op zaterdag 10 september en wandel mee op zondag 11 september op drie locaties in het gebied. Het symposium vindt plaats in het prachtige nieuwe gebouw van Havo Notre Dame in Ubbergen.

Vooraankondiging Symposium Landschapscommunity 10 september 2011

De Ploegdriever bestaat tien jaar! Een decennium lang al werkt De Ploegdriever aan het landschap en de boerennatuur in Groesbeek, Ooijpolder en Duffelt! We zijn trots op het resultaat. Maar tegelijkertijd ook kritisch. En we beseffen dat we niet in ons eentje aan het werk zijn.

Jaarvergadering Ploegdriever

woensdag 13 april 2011 in café zaal Oomen in Groesbeek. Burgemeester Paul Wilbers geeft inleiding na jaarvergadering van de Ploegdriever.

Project Vortse Brug voltooid

Nadat eerder het bosje was gedund en de oude Leigraaf uitgediept, is nu de laatste hand gelegd aan de plaatsing van het amfibiescherm bij de Vortse Brug.

Project Natuurlijke Grenswateren (Nagrewa)

Hoe kunt u uw bemesting en gewasbescherming zo uitvoeren dat uw bedrijfsvoering efficiënter wordt en tegelijk het milieu minder wordt belast?

Project voedsel voor natuur

Project Voedsel voor Natuur: eerste resultaten In 2007 is het project "Voedsel voor Natuur" van start gegaan met als doel het bevorderen van een natuurnetwerk tussen de Ooijse Graaf en het Wylerbergmeer.

Minister Cramer op bezoek in Ooijpolder

Op 11 maart bracht Minister Cramer een bezoek aan de Ooij-polder. Op de Kerkdijk in Ooij informeerden Zeger Stappershoef en Arno van der Kruis haar over de werkzaamheden van de Ploegdriever.

Veldnamenkaart ‘Circul van de Ooij’

Nu verkrijgbaar; een prachtige kaart met 100 locaties van oude veldnamen. Op de achterzijde worden alle namen verklaard. De kaart is voor € 3,50 bij ons verkrijgbaar. Voor € 1,00 extra krijgt u de kaart thuisgestuurd.

Landschapsveiling op het 8-uur journaal

Op woensdag 2 april besteedde het NOS journaal aandacht aan de eerste landschapsveiling die vorig jaar in de Ooijpolder plaatsvond.

Biologische boer Jan Duijndam bij de Ploegdriever

Jan Duijndam en zijn vrouw Mieke hebben sinds 1993 een bijzonder melkveebedrijf in Delfgauw, midden in het Groene Hart van de Randstad. Dit bedrijf is in de driehoek Pijnacker – Delft – Den Haag het laatste volwaardig melkveebedrijf. Het omvat 130 melkkoeien op 100 ha waarvan 90 ha in agrarisch gebruik.

Donateurs planten hun eigen bomen en struiken

Op zaterdag 23 februari werden 530 inheemse bomen en struiken geplant in de natuurstroken op het land van Zeger Stappershoef tussen Thornsestraat en het Meertje.

Landschapsveiling groot succes

Op een zonovergoten zaterdagmiddag heeft veilingmeester Paul Wilbers €110.000,- opgehaald voor het beheer van de boeren-natuur in de Ooijpolder.

Eerste veldnaam geplaatst

"Oud Kasteel" is de eerste veldnaam die nu zichtbaar is aan de Persingensestraat in de Ooijpolder. Het bordje werd op zaterdag 22 september onthuld door Baron Otto van Verschuer, de "Heer van Persingen".

Jaarvergadering Ploegdriever: 23 maart 2010

AID op jaarvergadering van de Ploegdriever De jaarvergadering van de Ploegdriever wordt 23 maart om 20.00 uur gehouden in café de Rosmolen hartje Leuth.

Informatieavond veldnamen Ooijpolder

Wij nodigen u uit voor de interactieve informatieavond over het project "Veldnamen in de Ooijpolder" op dinsdag 25 september om 20.00 uur in dorpshuis de Sprong te Ooij (Prins Bernhardstraat 3).

Landschapsveiling landschap Ooijpolder

Op zaterdag 15 september vindt in de Ooijpolder, temidden van akkers en weilanden, de eerste landschapsveiling van Nederland plaats.

Ploegdrievers onder de motorkap

Tijdens een werkdag van onze collega-natuurbeheerders van Landschapsbeheer Groesbeek werden de vrijwilligers op een zeer bijzondere wijze verrast door 4 ploegdrieverkes.

Veldnamen in de Ooijpolder

Samen met Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen gaan we de oude veldnamen van de kavels in de Ooijpolder inventariseren en zichtbaar maken.

Subsidie ganzenfoerageergebieden

Ook dit jaar verzorgt de Ploegdriever de uitvoering van de subsidieregeling voor overwinterende ganzen in Ooijpolder en Duffelt.

De inrichting van “Voedsel voor Natuur”

In het agrarisch gebied tussen Wylermeer en Wercheren (Ooijpolder) worden natuurstroken aangelegd die extensief begraasd gaan worden door het vee van de boer.

Inrichtingsmaatregelen “Zeelandsche Hof”

Het agrarisch bedrijf “Zeelandsche Hof” aan de Molenstraat in Millingen verwelkomt gasten op het platteland. Om de wandelmogelijkheden ..

Avondwandeling: rondje De Horst

14 juni, aanvang 19.00 uur bij de kerk in de Horst, duur: 2,5 uur lees meer over deze wandeling en bekijk alvast de route>>>

Avondwandeling: rondje Ooij

7 juni, aanvang 19.00 uur bij de kerk te Ooij, duur: 2,5 uur lees meer over deze wandeling en bekijk alvast de route>>>