Wie te contacteren

De bedrijfsmatige activiteiten van de vereniging worden gecoördineerd vanuit de thuisadressen van de verschillende coördinatoren. De Ploegdriever heeft zelf geen bedrijfsmiddelen, gebouwen of machines. Wij maken gebruik van middelen en diensten die onze leden kunnen bieden.

De projecten wordt gecoördineerd door algemeen coördinator Karina Hendriks. Karina heeft per 1 januari 2022 het stokje overgenomen van Bart Willers, opvolger van Arno van der Kruis.

Tevens is Karina contactpersoon voor de werkgroep communicatie en publieke relaties. De leden van deze werkgroep verzorgen de nieuwsvoorziening binnen de vereniging en stichting en brengen nieuws en activiteiten in de publiciteit. Zij beheren de website, brengen met regelmaat een nieuwsbrief uit, publiceren leesbare artikelen en foto’s en geven interviews aan de media.

Geert Kroes is de ondersteunend coördinator uitvoering inrichting en beheer. Tevens is hij de contactpersoon voor de werkgroep uitvoering. Zij houden een vinger aan de pols bij de organisatie en uitvoering van het landschapsbeheer en houden toezicht op de bedrijfsmatige activiteiten van de vereniging.

Jan Roelofs is de ondersteunend coördinator aanleg en beheer bloemrijke akkerranden.

Tijn van de Steeg is sinds 2019 voor de Ploegdriever de coördinator vanuit het Collectief Rivierenland, verantwoordelijk voor de beheerscontracten binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Vestigingsadres, tevens factuuradres

Ooijse Bandijk 10 A
6576 JD
Ooij

Algemeen e-mailadres

info@ploegdriever.nl

Karina Hendriks
tel: 06-1030 1044

email: info@ploegdriever.nl

Geert Kroes
tel: 06-51984621
email: g.kroes.ploegdriever@hotmail.com

Jan Roelofs
tel: 06-2668 2599
email:  j.f.j.roelofs@agroweb.nl

Tijn van de Steeg
tel: 06-42407611
email: tijn.vandesteeg@collectiefrivierenland.nl

Geert Kroes
tel: 06-51984621
email: g.kroes.ploegdriever@hotmail.com

Coördinator communicatie:

Marlynn van Alphen

0618171673
email: nieuws@ploegdriever.nl

Tevens aanspreekpunt:

Karina Hendriks, algemeen coördinator

email: info@ploegdriever.nl