Op zaterdag 8 oktober overleed onverwacht Koos Janssen. Hij was vanaf de oprichting van De Ploegdriever zowel bestuurslid als uitvoerend lid.
Koos was een bijzonder mens. Een aimabel man, die ingetogen en vriendelijk altijd belangstelling toonde voor de mensen en de wereld om hem heen. Hij hielp waar hij kon helpen en informeerde en bemiddelde waar dat nodig was. Heel veel mensen gingen graag met Koos om. Zijn kennissenkring onder boeren, burgers, biologen en buitenlui was groot.
Een kleine veertien jaar geleden nam Koos daarom samen met o.a. Zeger Stappershoef, Arno van der Kruis en Henk Coenen het initiatief voor een werkgroep.

Deze moest de praktische kunde van boeren koppelen aan de theoretische kennis van ecologen om landschapsbeheer effectief mogelijk te maken. Een initiatief dat overigens twee jaar later leidde tot de oprichting van de Ploegdriever. In het bestuur zorgde Koos in belangrijke mate ervoor dat de belangen van de agrariërs de juiste aandacht kregen. Vaak ook ging hij in het werkgebied als bemiddelaar tactvol het gesprek aan met collega-boeren wanneer er zich verschillen van inzicht voordeden. Koos kon partijen als geen ander bij elkaar brengen. Hij was een verbinder pur sang.

Koos laat in onze vereniging een grote leegte achter. We zullen hem heel erg missen. We wensen zijn echtgenoot Liesbeth en zijn kinderen veel kracht en steun toe. Voor hen moet het verlies enorm zijn.

Namens bestuur en leden van de Ploegdriever,
Toon de Jong, voorzitter