Waldboeren aan het werk

Het project Waldboeren is voorbeeldproject voor natuurlijke kringlooplandbouw. Het wordt uitgevoerd door leden van de Ploegdriever en andere betrokkenen. Arno van der Kruis en Bart Willers coördineren het werk en de betrokkenheid. Arno heeft ruime ervaring met burgerparticipatie in natuur- en landschapsprojecten en heeft bovendien kennis van fruit- en notenteelt. Bart stuurt het agrarisch beheer aan en regelt de verwerking en verkoop van de producten. De voortgang van het project wordt een blog bijgehouden.

Tevens voert de Ploegdriever landschapsbeheer uit in kleine natuurterreinen van onze beheerstichting SLOG (Stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek).
Het zijn fraaie terreintjes met poelen, struweel, bloemrijk grasland en solitaire bomen. Het zijn of worden pareltjes in het agrarisch cultuurlandschap.