Hartelijk dank voor uw deelname aan het symposium


Hartelijk dank aan alle deelnemers aan het Landschapssymposium van de
Ploegdriever voor uw deelname aan het symposium. Wij vonden het een
inspirerende dag met levendige discussies en uitwisseling van
ervaringen. Wij hopen dat u een prettige dag gehad hebt.

Wij werken het concept van de Landschapscommunity nu verder uit. De website www.landschapvaniedereen.nl
wordt verder ingevuld. Het komend jaar organiseren we twee
bijeenkomsten waarop gemeenschappelijk thema’s zoals financiering van
projecten en samenwerking tussen organisaties centraal staan.

Wij zijn benieuwd of het digitale forum een zinvolle rol kan gaan vervullen in de communicatie onderling en met het brede publiek van mensen met interesse voor het landschap. Wij willen u het komend jaar graag op de hoogte houden van de vorderingen via onze website en via e-mail. Als u onze berichten liever niet wilt ontvangen dan verwijderen wij uw e-mailadres uit onze verzendlijst.