De Ploegdriever is lid van de Coöperatieve agrarische natuurvereniging Collectief Rivierenland U.A.. Het Collectief Rivierenland is opgericht en bestuurlijk vertegenwoordigd door zes agrarische natuurverenigingen. Op deze pagina vind je meer informatie over het Collectief Rivierenland en de werkzaamheden van De Ploegdriever.