We zijn inmiddels een belangrijk beheerder van landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap.

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over lopende en voorgaande projecten van De Ploegdriever en organisaties in de Ooijpolder en Groesbeek waar wij mee samen werken.