Sinds 1999 heeft de Ploegdriever vele 10-tallen projecten uitgevoerd met een breed scala aan werkzaamheden. We geven adviezen en maken inrichtings- en beheersplannen. We voeren ecologisch berm- en dijkbeheer uit en zaaien jaarlijks bloemrijke akkerranden en rogge-akkers in.
De Ploegdriever voert in het hele werkgebied beheer- en inrichtingswerkzaamheden uit in landschapselementen, natuurterreinen en op boerenbedrijven.

Op de ‘home’-pagina verschijnen regelmatig berichten en foto’s van projecten in uitvoering.

In onderstaande jaarverslagen wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde projecten van de laatste jaren.

Jaarverslag projecten 2014 >>>
Jaarverslag projecten 2013 >>>
Jaarverslag projecten 2012 >>>
Jaarverslag projecten 2011 >>>
Jaarverslag projecten 2010 >>>
Jaarverslag projecten 2009 >>>

voor het lezen van onze nieuwsbrieven heeft u acrobat reader nodig op uw computer. Heeft u dat niet, download het dan hier (=gratis)

We zijn inmiddels een belangrijk beheerder van landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap. Als het werk niet door individuele leden kan worden uitgevoerd schakelen we, bij ons aangesloten, plaatselijke loonwerkers en hoveniers in.

Projecten:

Bekijk de kaart van Ooijpolder en Groesbeek >>>

Lees de projectbeschrijvingen >>>