Publiekswandeling Flora- en faunawerkgroep Geldersche Poort op 4 september: kort verslag.

Na het zeer geslaagde symposium van De Ploegdriever op 10 september jongstleden is het goed om weer eens stil te staan bij waar het uiteindelijk om gaat: natuur en landschap op z’n minst behouden zoals ‘t nu is en waar mogelijk het landschap verfraaien en de natuur- en belevingswaarde verhogen.
Op 4 september organiseerde de Flora- en faunawerkgroep Geldersche Poort een publiekswandeling langs enkele voorbeeldprojecten in de Ooijpolder.

Bekijk het verslag van Peter Hoppenbrouwers van de natuurwandeling hier>>>.

(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u
hier>>>)