Doel
Het mooie agrarische cultuurlandschap van Ooijpolder en Groesbeek wordt door veel mensen gewaardeerd.

De meeste landschapselementen hebben hun betekenis voor de landbouw inmiddels verloren en het behoud en beheer daarvan is geen vanzelfsprekende taak voor de moderne boer.

Een aantrekkelijk landschap met natuurwaarden is wel van belang voor recreatie, bewoners en natuur en ook belangrijk voor de agrarische sector zelf.

Daarom hebben boeren en natuurbeschermers in 1999 de Ploegdriever opgericht om de schoonheid van het agrarisch cultuurlandschap in stand te houden. De vereniging doet dit door het landschapsbeheer te organiseren en uit te voeren.

Ons motto is “niet praten maar doen”. De vereniging werkt nauw samen met Stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek (SLOG), die kleine landschapselementen in eigendom en beheer heeft. Samen streven wij naar landschapsbeheer dat bijdraagt aan een blijvende verweving van landbouw en natuur. Lees hier meer over onze samenwerking met SLOG.

Werkgebied
Het gebied ten oosten van Nijmegen behoort tot de meest gevarieerde landschappen in Nederland. Zuidelijk van de Waal ligt het weidse rivierenlandschap van de Ooijpolder.
Werkgebied Ploegdriever

Dit gebied wordt bij Beek en Ubbergen begrensd door de steile helling van de stuwwal; een markant restant uit de ijstijden. De stuwwal vormt een grensoverschrijdend heuvelgebied dat hoefijzervormig rond het dorp Groesbeek ligt. Vanaf de hogere gedeeltes heeft men schitterende vergezichten over glooiende akkers en weilanden en over het rivierengebied.

Lees meer…

Leden en donateurs
Voelt u zich betrokken bij natuur en landschap in ons gebied en wilt u op de hoogte blijven van het werk van de Ploegdriever? Meld u zich dan als donateur. De bijdrage bedraagt minimaal 15 euro per jaar.

ledenendonateurs-largeVoelt u zich aangesproken door het werk van de Ploegdriever?
Wordt dan lid en werk mee aan een mooi en natuurrijk landschap.

Specifieke taken van Ploegdriever worden uitgevoerd door werkgroepen.

Werkgroep communicatie en p.r
De leden van deze werkgroep verzorgen de nieuwsvoorziening binnen de vereniging en stichting en brengen nieuws en activiteiten in de publiciteit. Zij beheren de website, brengen 2 keer per jaar een nieuwsbrief uit, publiceren leesbare artikelen en foto’s en geven interviews aan de media.

Contact: info@ploegdriever.nl

Werkgroep uitvoering
De werkgroepleden houden een vinger aan de pols bij de organisatie en uitvoering van het landschapsbeheer. Zij houden toezicht op de bedrijfsmatige activiteiten van de vereniging.

Contactpersoon: Geert Kroes – 06-51984621
Email: geertkroes@hetnet.nl