Waldboeren

 

Waldboeren in de Meerwijk

kringlooplandbouw in Berg en Dal

 

27 september 2020: Schapen-veldtocht tijdens de Landschapsparade 2020

Als opwarmer voor de Landschapsparade op 4 oktober konden liefhebbers meelopen met de schaapskudde Op Dreef van Bart Willers en Hester van Male. De tocht startte op de Dries in Groesbeek en liep via de Waldboeren en de Holthurnsche Hof terug naar Groesbeek. Bij de tussenstop aan het Klappeijenpad sloten 30 mensen aan, waaronder veel kinderen. Bart en Hester vertelden over het schapenbeheer en de teelt van Rode Emmer en Boekweit en demonstreerden het hoeden van de kudde, met en zonder gebruik van hun schaaphonden.

 

19 augustus 2020: De oogst van Rode Emmer

Op een zonnige woensdagochtend hebben zes leden van de werkgroep de planten van melganzevoet en duizendblad tussen het graan uit getrokken. Dat is nodig om het stro zuiver te houden. Daarna is het graan gemaaid en gedorst en naar de opslag gereden. We hebben een mooie opbrengst. We gaan nu de gebruiksmogelijkheden uittesten en afnemers zoeken.

 

25 juli 2020: Met 15 belangstellenden op excursie

De regen weerhield belangstellenden uit Berg en Dal en Nijmegen er niet van om naar de Postweg te komen en het verhaal van de Waldboeren te horen. Een artikel in het gemeenteblaadje De Rozet was voor de meeste mensen de aanleiding om te komen. Tijdens de wandeling was het droog en aangenaam weer. Er werden veel goede suggesties gedaan over de oogst en verwerking van de producten en het betrekken van belangstellenden bij het project. Het oogsttijdstip is een goede gelegenheid voor een volgende publieksactiviteit.

 

22 juli 2020: Werkgroepexcursie naar Doornik Natuurakkers

Op woensdag 22 juli brachten we een bezoek aan Louis Dolmans in Bemmel. Hij bewerkt 20 hectare landbouwgrond in Park Lingezegen tussen Lent en Bemmel. Hij teelt granen en lupine volgens de biologisch-dynamische methode. Hij boert ‘met de natuur’ en combineert de akkers met brede bloemenstroken en meidoornheggen. Lees het verslag van de excursie: Excursie Doornik Natuurakkers

 

25 juli 2020: Publieksexcursie

Op zaterdag 25 juli is iedereen welkom voor een excursie over de weilanden en langs de akkers van de Waldboeren in Berg en Dal. We vertellen over de teelt van graan, boekweit, noten en fruit en over de natuurwaarden op en rond het terrein. De wandeling begint om 15.00 uur op het parkeerterrein aan de Postweg bij hotel Erica en duurt twee uur (op de foto: boekweit, gras en vruchtbomen).

 

28 mei 2020: Publieksvoorlichting

Wandelaars kunnen op de nieuwe informatiebordjes lezen wat er zich op de landbouwgrond achter de houten hekken afspeelt. Als ze meer willen weten kijken ze op de website. In juni organiseren we een publieksexcursie en in september een oogstactiviteit. Die worden in de lokale media aangekondigd.

 

28 april 2020: Akkerkruiden zaaien

Op elk van de drie percelen van het Waldboerenproject zijn twee akkerstroken geploegd. De ene strook is ingezaaid met Rode emmertarwe, een oude graansoort. De andere strook wordt ingezaaid met Boekweit. Om de biodiversiteit van de graanstroken te verhogen zaaien leden de werkgroep Waldboeren een mengsel van wilde akkerkruiden op de met emmertarwe ingezaaide stroken. Het mengsel bevat zaden van onder andere Grote klaproos, Bleke klaproos, Korenbloem, Gele ganzenbloem, Dreps, Ruige klaproos, Akker vergeet-mij-nietje, Valse kamille, Kromhals en Reukloze kamille.

 

18 april 2020: Inventarisatie van insecten

Een aantal liefhebbers kijkt regelmatig naar insecten op en rond het waldboerenproject. Clemens Heijmen telt al jaren op een vaste route de dagvlinders voor het meetnet van de Vlinderstichting. Rico Otten uit Berg en Dal gaat vaak met zijn camera het veld in en hij maakt prachtige foto’s van insecten en plaatst die op waarneming.nl. Dit jaar worden ook speciaal de wilde bijen en zweefvliegen geïnventariseerd door studenten uit Wageningen. De foto’s zijn van Rico Otten.

 

2 april 2020: Japanse Duizendknoop

We hebben een begin gemaakt met het verwijderen van de Japanse Duizendknoop. In het bosje staat een paar honderd vierkante meter van deze exoot, die dichte wortelmatten vormt en alle andere planten wegdrukt. We proberen zo veel mogelijk wortelstokken te verwijderen. Daarna trekken we regelmatig de nieuwe scheuten uit, tot de achtergebleven wortels zijn uitgeput.

 

7 maart 2020: opening Waldboeren

Onder een stralend zonnetje en onder grote belangstelling hebben wethouder Harriët Tiemens (gem. Nijmegen) en Annelies Visser (gem. Berg en Dal) de eerste walnotenboom geplant. Na koffie en walnotentaart werd door Arno van der Kruis en Bart Willers, tijdens een korte wandeling, toelichting op het project gegeven. Daarna gingen de leden van de werkgroep Waldboeren aan de slag en plantten de 16 overgebleven walnotenbomen op de uitgezette plantlocaties. De ochtend werd afgesloten met een lunch in het veld.

Marije Mertens, van de site www.eetbaarnijmegen.nl, schreef een artikel over de opening. Zie: Opening Waldboeren 7-3-2020.

 

5 maart 2020: finale van de ‘Samen voor Biodiversiteitsprijs’

Met ons plan voor de Waldboeren bereikten we, met negen andere projecten, de finale van de ‘Samen voor Biodiversiteitsprijs’ van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Uit 98 deelnemers werden uiteindelijk twee prijswinnaars gekozen; een project voor weidevogels en een project voor bloeiende bermen. Wij zijn blij met die finaleplaats en de waardering voor onze aanpak.

Voor de uitreiking van de prijs, zie: it-heidenskip-en-bloeiende-bermen-winnen-de-samen-voor-biodiversiteitsprijs

 

5 februari 2020: start inrichting

We hebben een begin gemaakt met de uitvoering van ons voorbeeldproject voor natuurlijke kringlooplandbouw. In het bosje, grenzend aan het zuidelijke perceel, halen we de Japanse Duizendknoop weg.

Lees alles over het project in het uitvoeringsplan Waldboeren in de Meerwijk: Waldboeren In De Meerwijk (pdf).

Op zaterdag 7 maart vindt de officiële opening plaats om 10.30 uur. De wethouders Harriët Tiemens (gem. Nijmegen) en Annelies Visser (gem. Berg en Dal) planten dan de eerste walnotenbomen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *