Natuurinclusieve kringlooplandbouw in Berg en Dal

Op 4 ha landbouwgrond verbouwen boeren en vrijwilligers van de Ploegdriever voedsel; gras, granen, vruchten en noten. Het is landbouw met veel ruimte voor natuur. Lees de onderstaande berichten over de teelt van oude granen, de toepassing van bokashi, aanplant van fruit- en notenbomen en nog veel meer.

30 november 2021: Kleinfruit planten

Met tien werkgroepleden planten we 110 struikjes; bessen, hazelnoten en peerlijsterbes. Het positieve van de regendag is, dat we geen water hoeven geven. Deze plantactie is de afsluiting van de herinrichting van het landbouwgebied. Er is nu een kleinschalige afwisseling van bloemrijk grasland, kruidenrijke akkerstroken en rijen met fruit- en notenbomen en -struiken. Er is een diversiteit aan teelten en een diversiteit aan vegetatiestructuur.