Het gebied ten oosten van Nijmegen behoort tot de meest gevarieerde landschappen in Nederland. Zuidelijk van de Waal ligt het weidse rivierenlandschap van de Ooijpolder.

Werkgebied Ploegdriever

Dit gebied wordt bij Beek en Ubbergen begrensd door de steile helling van de stuwwal; een markant restant uit de ijstijden. De stuwwal vormt een grensoverschrijdend heuvelgebied dat hoefijzervormig rond het dorp Groesbeek ligt.

Vanaf de hogere gedeeltes heeft men schitterende vergezichten over glooiende akkers en weilanden en over het rivierengebied.

Talrijke prachtige natuurgebieden herbergen een schat aan planten en dieren.

De uiterwaarden van de Millingerwaard, de hellingbossen van de Duivelsberg en de blauwgraslanden van de Bruuk genieten landelijke bekendheid. Het grootste deel van het landschap bestaat uit boerenland: akkers en weilanden, afgewisseld met hagen, houtwallen, knotbomen, poelen, sloten, bosjes, onverharde wegen en paden en andere landschapselementen. In dit landschap zijn landbouw en natuur met elkaar verweven.

Maar ook in de natuurgebieden spelen landbouwkundige maatregelen zoals maaien en beweiden een essentiële rol bij het behoud van natuurwaarden.Het agrarisch cultuurlandschap is een aantrekkelijk landschap. Je kunt er wandelen, fietsen, of op een andere manier je vrije tijd besteden.

De Ooijpolder kent prachtige routes over de dijken. In Groesbeek kan men heerlijk wandelen over de vele onverharde landwegen. Het bekende Pieterpad heeft hier één van zijn mooiste trajecten.