Landschapsbedrijf

De vereniging voert projecten landschapsbeheer uit voor opdrachtgevers. Dit betreft bijvoorbeeld het hooilandbeheer op bloemrijke dijken voor het Waterschap, of aanleg van erfbeplantingen voor particulieren of boeren.
Leden voeren het werk uit met eigen middelen en in opdracht van de vereniging. Onze leden maaien, snoeien, graven, planten en geven advies over inrichting en beheer. Met een dergelijke organisatie van ons ‘verenigingsbedrijf’ houden we de verantwoordelijkheid voor een goed landschapsbeheer in de streek en komen de onderhoudsgelden ten goede aan de lokale economie.

Organisatie

De bedrijfsmatige activiteiten van de vereniging De Ploegdriever worden gecoördineerd vanuit de thuisadressen van de verschillende coördinatoren. De Ploegdriever heeft zelf geen bedrijfsmiddelen, gebouwen of machines. Wij maken gebruik van de middelen en diensten die onze leden kunnen bieden.

De projecten wordt gecoördineerd door Karina Hendriks. Zij heeft per 1 januari 2022 het stokje overgenomen van Bart Willers. Voorheen was Arno van der Kruis coördinator van de Ploegdriever.

Als projectcoördinatoren zijn Geert Kroes (inrichting en beheer) en Hans Lamers (bloemrijke akkerranden) actief. Tijn van de Steeg is sinds 2019 vanuit de Ploegdriever de veldmedewerker bij het Collectief Rivierenland, verantwoordelijk voor de beheercontracten  binnen het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb).

Algemeen coördinator:
Karina Hendriks
tel: 06-10301044
email: info@ploegdriever.nl

Ondersteunend coördinator uitvoering inrichting en beheer:
Geert Kroes
tel: 06-51984621
email: geertkroes@live.nl

Ondersteunend coördinator aanleg en beheer bloemrijke akkerranden:
Hans Lamers
tel: 06-41840798
email: vantieleke@hotmail.com

Veldmedewerker Collectief Rivierenland (ANLb):
Tijn van de Steeg
tel: 06-42407611
email: tijn.vandesteeg@collectiefrivierenland.nl

Opdrachtgevers

We werken voor veel verschillende opdrachtgevers; overheden, terreinbeherende instanties en particulieren. De opdrachtgevers zijn tevreden over ons werk en het werkaanbod groeit.

  • Gemeente Berg en Dal
  • Waterschap Rivierenland
  • Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek
  • Gemeente Nijmegen
  • Gemeente Heumen
  • Staatsbosbeheer
  • Natuurmonumenten
  • Stichting Ark
  • Stichting Via Natura
  • Diverse particuliere grondeigenaren