Over ons

Wij zijn een landschapsbeheervereniging, opgericht vóóŕ en dóór boeren en particulieren. Samen beheren en versterken we het unieke landschap en de biodiversiteit van de Ooijpolder, Groesbeek en de Duffelt. Wij zijn ook één van de zes agrarische natuurverenigingen binnen het Collectief Rivierenland. Via het Collectief kunnen boeren o.a. meedoen aan 6-jarige agrarische beheercontracten.

De vereniging

De Ploegdriever is een gezamenlijk initiatief van boeren en natuurbeschermers. De vereniging telt ongeveer 160 leden. Daarvan zijn 25 tot 30 mensen actief. Bijvoorbeeld als vrijwilliger in het bestuur, in een werkgroep of als uitvoerder van projecten. Het werk is heel divers: van adviseren over een subsidieaanvraag tot het maaien van bloemrijk dijkgrasland. Onze leden ontvangen elk kwartaal een digitale nieuwsbrief. Eenmaal per jaar komen wij bijeen voor de algemene ledenvergadering. Hier vind je de statuten van de Ploegdriever.Hier vind je de statuten van de Ploegdriever.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit (gekozen) leden van onze vereniging. Sinds december 2023 is de samenstelling als volgt (van links naar rechts op de foto): Arno van der Kruis (voorzitter), Herman Scholtens, Ivo Poelen (secretaris), Robert van Alphen, Geert Kroes, Jan Roelofs en Mari Thijssen (penningmeester, niet op de foto). Rechtstreeks contact opnemen met het bestuur kan per email (bestuur@ploegdriever.nl) of telefonisch (0612619049). Het bestuur bestaat nu uitsluitend uit mannen. Daarom nodigen wij onze vrouwelijke leden van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.

 

Werkgroepen

Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn twee werkgroepen actief. De leden van de werkgroep Communicatie houden zich bezig met de publiciteit en de communicatie binnen de vereniging. In de werkgroep Uitvoering worden de werkzaamheden voor de projecten besproken. Gewone leden worden ook uitgenodigd om aan de werkgroepen deel te nemen. Wil je deelnemen aan een werkgroep, neem dan contact op met onze coördinator (Karina Hendriks).

Door experts uit de regio

Als regionale landschapsbeheervereniging worden de werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd door leden van de vereniging. Deze kunnen bestaan uit landschapsexperts, agrariërs, zzp-ers en gespecialiseerde bedrijven uit de gemeente Berg en Dal. De Ploegdriever coördineert het werk en onze leden voeren het werk uit. Zo behouden we de regionale kennis van ons platteland en houden we rekening met wat in ons unieke landschap past en hoort.

Ook werken voor De Ploegdriever?
Je ontvangt een passende vergoeding op uurbasis en een vergoeding voor eventueel gebruik van eigen machines en materiaal. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@deploegdriever.nl of vul het contactformulier in.

Partners van de Ploegdriever

Wij werken nauw samen met boeren en particulieren in ons werkgebied. Maar we werken ook samen met een aantal andere belangrijke partners. Zo vergroten we de onze impact binnen en buiten ons eigen werkgebied. We stellen onze partners graag aan je voor.

Living lab Ooijpolder

De omgeving Ooijpolder-Groesbeek is al 25 jaar een broedplaats voor verschillende experimenten op het gebied van herstel van de biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van ‘nieuwe’ natuur door verweving van landbouw en natuur. De Ploegdriever heeft daar een groot aandeel in. We zijn er trots op dat De Ooijpolder een voorbeeldgebied is voor het herstel van biodiversiteit. De Radboud Universiteit doet daar momenteel onderzoek naar en wij doen hieraan mee.

Meer informatie over Living Lab Ooijpolder

Stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek

In 2000 werd naast de Ploegdriever ook de beheerstichting Stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek (SLOG) opgericht. SLOG beheert kleine natuurterreinen in Groesbeek en in de Ooijpolder. Het zijn kleine pareltjes agrarisch cultuurlandschap met poelen, struweel, bloemrijk grasland en solitaire bomen. Wij voeren een gedeelte van het beheer van deze terreinen uit. Bekijk hier meer informatie over SLOG. Bekijk hier meer informatie over de SLOG.

Collectief Rivierenland

In 2015 werd mede door de Ploegdriever het Collectief Rivierenland opgericht. Hierin werken zes agrarische natuurverenigingen in het rivierengebied nauw samen. Het collectief heeft een compacte werkorganisatie: 6 gebiedscoördinatoren (elk binnen hun eigen werkgebied) coördineren het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in. Zij vormen de verbinding tussen het collectief en de deelnemers. Bij ons heeft Tijn Versteeg de rol van gebiedscoördinator.

Via Natura

Wij werken ook samen met Via Natura. Deze stichting zet zich sinds 2005 in voor de ontwikkeling van het unieke landschap van Berg en Dal. Een interessante blog op deze website brengt de informatie over biodiversiteit in de polder bij elkaar.