Wat kunnen we voor je doen?

De Ploegdriever neemt landschapsbeheer en -ontwikkeling uit handen voor boeren, burgers en overheidsinstanties, zoals de gemeente en het waterschap. Onze werkzaamheden zijn onder andere de aanvraag van subsidies voor het ANLb, het maken en uitvoeren van landschapsplannen en het beheer van landschapselementen.

Aanleg en beheer van landschapselementen o.a

 • Hagen en bosjes planten met inheemse soorten
 • Ecologisch beheer 50 ha rivierdijk
 • Beheer onverharde wandelpaden
 • Zaaien van bloemrijke bermen, akkerranden, patrijzenstroken

Landschapsinrichtingsadvies en beheerplannen

 • Meer biodiversiteit op uw land?
 • Rekening houden met de lokale flora en fauna
 • Gemeentelijke en provinciale subsidies voor duurzame landbouw, biodiversiteit, landschap en natuur
 • Coördinatie beplanting, aanplant en beheer
 • Vanaf ca 1 hectare

Agrarische natuurbeheer ANLb

 • Advies en aanvraag subsidie (ANLb)

Stimuleringsprojecten

 • Circulaire organische restromen in het gebied
 • Waldboeren
 • Lokaal Netwerk: de rol van landbouwbedrijven in het lokale landschap
 • Boer en Buur met Natuur

Niet alleen voor boeren

Ook burgers wonen op het mooie platteland van de gemeente Berg en Dal en zoeken net als boeren een invulling voor hun erf en land. We vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten van alle elementen die ons agrarische platteland te bieden heeft. We houden rekening met wat er mogelijk is in de omgeving en wat past bij de regionale flora, fauna en cultuurhistorie. Daar denken we dan ook graag in mee.

De Ploegdriever geeft advies, vraagt eventuele subsidies aan, ook ANLb, en kan ook de aanplant en het onderhoud uit handen nemen. Dat doen we voor erven vanaf ca. 1 hectare.

> voor inwoners van de gemeente Berg en Dal
> met een erfoppervlakte vanaf 1 hectare

Ja, ik wil graag advies over de inrichting van mijn erf
 

ANLb subsidies

De Ploegdriever is verantwoordelijk voor het aanvragen en contracteren van de ANLb subsidie in ons werkgebied. De Ploegdriever is gekoppeld aan Collectief Rivierenland en neemt het aanvragen voor u uit handen.

Het doel van het ANLb is de instandhouding van specifieke soorten van het agrarische landschap. Met de subsidieregeling proberen wij het biotoop van deze soorten te optimaliseren. Dit vraagt doorgaans om specifieke vormen van beheer. Dit kan gaan om aangepast maaibeheer, een specifieke vorm van onderhoud van landschapselementen of het opbrengen van ruige stalmest. (bron: https://collectiefrivierenland.nl/anlb-aanvragen/)

Nieuw GLB beleid
Het nieuwe GLB beleid vraagt om nog meer natuurontwikkeling op het (agrarische) platteland. De ANLB subsidie kan een interessante subsidie zijn voor de ontwikkeling van de gevraagde groene diensten.

Voor het aanvragen van de ANLB subsidie kun je contact opnemen met de gebiedscoördinator via tijn.vandesteeg@collectiefrivierenland.nl of via https://collectiefrivierenland.nl/