Wat kunnen we voor je doen?

Wij nemen landschapsbeheer en -ontwikkeling uit handen. Dat doen we voor boeren en particulieren (met een stuk land). Maar ook overheidsinstanties, zoals gemeentes en het waterschap. Onze werkzaamheden zijn onder andere:

 • het aanvragen van subsidies voor het ANLb
 • het maken en uitvoeren van landschapsplannen
 • het beheer van landschapselementen.

Aanleg en beheer van landschapselementen o.a

 • Hagen en bosjes planten met inheemse soorten
 • Ecologisch beheer 50 ha rivierdijk
 • Beheer onverharde wandelpaden
 • Zaaien van bloemrijke bermen, akkerranden, patrijzenstroken

Landschapsinrichtingsadvies en beheerplannen

 • Meer biodiversiteit op jouw land?
 • Rekening houden met de lokale flora en fauna
 • Gemeentelijke en provinciale subsidies voor duurzame landbouw, biodiversiteit, landschap en natuur
 • Coördinatie beplanting, aanplant en beheer
 • Vanaf ca 1 hectare

Agrarische natuurbeheer ANLb

 • Advies en aanvraag subsidie (ANLb)

Stimuleringsprojecten

 • Circulaire organische restromen in het gebied
 • Waldboeren
 • Lokaal Netwerk: de rol van landbouwbedrijven in het lokale landschap
 • Boer en Buur met Natuur

Ook voor particulieren met een stuk land

Woon je in het buitengebied van de gemeente Berg en Dal? Ben je op zoek naar een invulling voor jouw stukje land waarbij je biodiversiteit belangrijk vindt? Wij bieden jou onze expertise aan. Wij weten wat er mogelijk is in de omgeving en wat past bij de regionale flora, fauna en cultuurhistorie. Dus denken we graag met je mee!

Je ontvangt advies van ons en vragen eventuele subsidies voor je aan (ook ANLb). We kunnen je ook de aanplant en het onderhoud uit handen nemen. Dat doen we voor erven vanaf 1 hectare. Wanneer kom je in aanmerking?

 • je bent inwoner van de gemeente Berg en Dal
 • je bezit een erfoppervlakte van 1 hectare of meer

Ja, ik wil graag advies over de inrichting van mijn erf
 

ANLb subsidies

Omdat wij onderdeel zijn van Collectief Rivierenland kunnen wij (als enige in dit gebied) aanvragen voor de ANLb subsidie verzorgen.

De ANLb is er om specifieke soorten in het agrarische landschap te behouden. Door subsidies aan te vragen zorgen wij ervoor dat deze soorten een optimale leefomgeving hebben. Dit vraagt vaak om specifieke vormen van beheer. Denk bijvoorbeeld aan aangepast maaibeheer, een specialistische vorm van onderhoud of bemesting. 


Nieuw GLB beleid

Het nieuwe GLB beleid vraagt om nog meer natuurontwikkeling op het (agrarische) platteland. Een ANLb-subsidie kan dan interessant zijn om de ontwikkeling van de gevraagde groene diensten te financieren.

Wil je een ANLb-subsidie aanvragen? Neem dan contact op onze gebiedscoördinator via tijn.vandesteeg@collectiefrivierenland.nl of via https://collectiefrivierenland.nl/