Nieuws

Op onze Facebookpagina delen we enige regelmaat het laatste nieuws en leuke weetjes. Daarnaast krijgen onze leden en andere belangstellenden ongeveer elk kwartaal een nieuwsbrief. Hieronder een selectie uit de berichten.

Bloemrijke dijken: de dijken van de toekomst

11 april 2024

Sinds de verzwaring van de dijk eind jaren ’90 beheren wij in opdracht van het Waterschap de dijk tussen Weurt en Millingen. Door middel van natuurvriendelijk beheer streven we naar soortenrijke en bloemrijke dijken.

Een bijkomend effect is dat er een rijke insectenfauna voorkomt. Het beheer is in handen van leden van de Ploegdriever (schaapskudde-houders, loonwerkers, agrariërs, groene zzp-ers). We kregen er zelfs een prijs voor!

Bovendien: natuurvriendelijk beheer is niet alleen goed voor de flora en fauna, het is ook goed voor de stevigheid van de dijk. Daarom zijn de dijken van de toekomst bloemrijke dijken, als het aan de Nijmeegse Radboud Universiteit en de Unie van Waterschappen ligt.

“Door ze natuurvriendelijk te beheren en, zo nodig, in te zaaien met zadenmengsels van de juiste inheemse grassen en kruiden, worden dijken steviger en dus beter bestand tegen toenemende droogte en wateroverlast. Bovendien verbetert zo de biodiversiteit. Hoe meer soorten de vegetatie bevat, hoe vertakter en dieper de wortelstelsels zijn. Dat leidt weer tot  stevige dijken. Een win-winsituatie, want de dijken van de toekomst hebben zo gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.” Zie ook verder bij ‘future-dikes’ met een filmpje waarin Radboud-hoogleraar experimentele plantenecologie Hans de Kroon laat zien hoe dit zit. https://www.ru.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/future-dikes

Trouwens, omdat het gemaaide dijkhooi voedsel voor vee is, is elk stuk zwerfvuil er een teveel. Fijn als jullie meehelpen om de dijk schoon te houden!

Overige berichten

Patrijzen in het Groesbeekse landschap

11 april 2024

Heel misschien heb je wel eens een patrijs door een akkerrand zien scharrelen. Dan heb je geluk gehad! Vroeger kwamen ze veel voor in ons landschap, nu...

Lees meer

Pannenkoeken, brood en bier, gemaakt met graan van hier

11 april 2024

Stel, je fietst door de Ooijpolder naar je werk. Links en rechts van je zie je hoe je boterham groeit. Of je biertje. Hoe mooi zou dat zijn?

Lees meer

Onderzoek microplastics

5 februari 2024

Benthe van Buyten, van de universiteit van Gent, doet onderzoek naar microplastics op akkers in Nederland en België.

Lees meer

'Nachtdieren' in de Ooijpolder

7 maart 2024

Zien we systematisch een belangrijke groep bestuivers over het hoofd? Jelle Wissink ging als een ware Raven van Dorst op zoek naar het nachtleven...

Lees meer

Gezocht: Gebiedscoordinator Agrarisch Natuurbeheer

1 februari 2024

Tijn van der Steeg neemt afscheid. Daarom zijn De Ploegdriever en Collectief Rivierenland op zoek naar een nieuwe coördinator agrarisch natuurbeheer....

Lees meer