Nieuws

Op onze Facebookpagina delen we enige regelmaat het laatste nieuws en leuke weetjes. Daarnaast krijgen onze leden en andere belangstellenden ongeveer elk kwartaal een nieuwsbrief. Hieronder een selectie uit de berichten.

Patrijzen in het Groesbeekse landschap

11 april 2024

Heel misschien heb je wel eens een patrijs door een akkerrand zien scharrelen. Dan heb je geluk gehad! Vroeger kwamen ze veel voor in ons landschap, nu zijn ze een zeldzaamheid.

Grondeigenaren kunnen via het ANLb deelnemen aan beheerpakketten die nodig zijn voor de leefomgeving van de patrijs. In februari organiseerden we een bijeenkomst over (het stimuleren van) een leefomgeving waar de patrijs kan gedijen. Deelnemers, vrijwilligers, ecologen en jagers kwamen bijeen om de ervaringen te horen met het ‘PARTRIDGE' project in Brabant. Daarnaast was er gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en om aan De Ploegdriever mee te geven wat er beter moet en kan.

Het is namelijk best moeilijk om de patrijzenpopulatie omhoog te krijgen in ons intensief gebruikte landschap. Verschillende belangen strijden namelijk om de ruimte. Uit het landelijke PARTRIDGE project leren we dat het alleen maar mogelijk is als alle partijen met elkaar samenwerken. En dan nog is succes niet gegarandeerd. Wel zijn er een heel aantal andere soorten die profiteren van dergelijke maatregelen. Denk aan het ondergrondse bodemleven, vogels (zoals steenuil, kerkuil, veldleeuwerik en de gele kwikstaart),  vlinders (en andere insecten) en kleine zoogdieren.

In zogenaamde focusgebieden wordt extra moeite gedaan om de leefomgeving voor de patrijs verder te verbeteren. In Groesbeek is zo’n focusgebied. Dat bevat alles wat een patrijs nodig heeft: nestgelegenheid, dekking en jaarrond voldoende voedsel. Dat dankzij landschapselementen zoals ruige overhoekjes, winterstoppels of een strook ongeoogst graan. Maar ook kruidenrijke akkerranden, hagen of struweelranden en keverbanken.

Als er ook maar één onderdeel ontbreekt, kan de huidige populatie patrijzen zich niet uitbreiden. Vrijwilligers monitoren de patrijzen zodat bekend is hoe het met de aantallen en het leefgebied gaat.

Wil je meer weten over het lokale focusproject of misschien deelnemen? Bel ons of stuur een mail.

Overige berichten

Pannenkoeken, brood en bier, gemaakt met graan van hier

11 april 2024

Stel, je fietst door de Ooijpolder naar je werk. Links en rechts van je zie je hoe je boterham groeit. Of je biertje. Hoe mooi zou dat zijn?

Lees meer

Onderzoek microplastics

5 februari 2024

Benthe van Buyten, van de universiteit van Gent, doet onderzoek naar microplastics op akkers in Nederland en België.

Lees meer

Bloemrijke dijken: de dijken van de toekomst

11 april 2024

Sinds de verzwaring van de dijk eind jaren ’90 beheren wij in opdracht van het Waterschap de dijk tussen Weurt en Millingen. Door middel van natuurvriendelijk...

Lees meer

'Nachtdieren' in de Ooijpolder

7 maart 2024

Zien we systematisch een belangrijke groep bestuivers over het hoofd? Jelle Wissink ging als een ware Raven van Dorst op zoek naar het nachtleven...

Lees meer

Gezocht: Gebiedscoordinator Agrarisch Natuurbeheer

1 februari 2024

Tijn van der Steeg neemt afscheid. Daarom zijn De Ploegdriever en Collectief Rivierenland op zoek naar een nieuwe coördinator agrarisch natuurbeheer....

Lees meer